Wednesday, July 3, 2013

rant

do you remember me? really remember me? please tell me because sometimes i forget myself. sorry, if i seem to be a tool but i am a little lost and my problem is i am not sure if i want to be found. so pardon me, tell me do you know me? really, really know me? tell me, tell me. am i good? cause i seldom feel that way. or am i bad? do you like me if i am so.

do i bend for you? will i do what you want me to? and if i do, will you bend for me too? cause i can go long with you if you tell me you want me to and if you swear you will go long with me too.

alaala

para lang kahapon
ilang taon na pala
bakit mo pa binibisita
ang nananahimik kong alaala

nagbago na ang hugis ng ating mga kahapon

paano ba kita makikilala
gayong ibang iba ka na
sa nakilala ko?

paano mo ko makikilala
gayong hindi na ako
ang dating ako

ngunit gayunpaman

kilala pa din kita

ang ngiti mo ay tumatama pa rin
sa kaibuturan ko
parang pana
sapol ako palagi
kahit ngayon
makalipas ang maraming taon

binabalikan ang alaala
ng yong halik
ang hulma ng iyong katawan.al