Thursday, August 14, 2008

para sayo

hindi na ko umaawit
ng mga kanta
na para sayo

di na rin
ako dumadaan
sa mga lugar
na maaring daanan mo

ngunit bakit ko ba
paliitin
ang aking mundo?

lalo na

kung para lang sa'yo.