Tuesday, March 25, 2008

so i will not forget...

"Many poets follow false paths,
but if the poet is with the people
to the bitter end,
like a conscience-
then nothingcan possibly overthrow poetry."

-Yevgeny Yevtushenko's Epistle for Neruda, 1973

Monday, March 17, 2008

sa pagitan ng kahapon at ngayon

may mga bagay na kailan
lang
nangyari
para tawaging alaala.
katulad ng ngiti niya
pinukol
sa hangin
habang nagpaalam.
sino ang magsasabi
na ang ngiti
ay tapos na
kung akong tinampulan
ay nakalutang pa sa hangin
dahil sa kanyang ngiti?