Monday, March 17, 2008

sa pagitan ng kahapon at ngayon

may mga bagay na kailan
lang
nangyari
para tawaging alaala.
katulad ng ngiti niya
pinukol
sa hangin
habang nagpaalam.
sino ang magsasabi
na ang ngiti
ay tapos na
kung akong tinampulan
ay nakalutang pa sa hangin
dahil sa kanyang ngiti?